SPRAWNIEJ, SZYBCIEJ, BEZPIECZNIEJ – inwestycje realizowane z instrumentu ,,Łącząc Europę” (CEF)

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują największy w historii program inwestycyjny Krajowy Program Kolejowy. Wykorzystane środki oznaczaj konkretne korzyści – lepsze podróże w aglomeracjach i między regionami, wygodny dostęp do kolei dla wszystkich podróżnych oraz warunki do coraz lepszych przewozów towarów po torach. Współfinansowane wielu projektów zapewniają środki unijne. Istotnym źródłem finansowania infrastrukturalnych w Unii Europejskiej jest instrument CEF – „Łącząc Europę”. 

Wspiera on rozwój linii o znaczeniu międzynarodowym, europejskim, aby tworzyły spójną, dobrze rozwiniętą sieć i zapewniały odpowiednie, wspólne standardy.  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A są jego największym beneficjentem. Uzyskały dofinansowanie dla 36 projektów o wartości 6 810 238 286,65 EUR i dofinansowaniu 5 310 332 768,86 EUR (wg GA/aneksów do GA). 

Codziennie koleją po Polsce i Europie dzięki inwestycjom realizowanym przy wsparciu instrumentu ,,Łącząc Europę” (CEF)

W ramach projektów realizowanych z instrumentu CEF – „Łącząc Europę” już korzystnie zmieniła się kolej w obrębie aglomeracji warszawskiej i krakowskiej – to nowe: przystanki i atrakcyjne czasowo podróże. Korzystamy również z efektów inwestycji na międzynarodowych korytarzach, m.in. na odcinku Wrocław – Poznań, gdzie podróż najszybszym pociągiem skróciła się do ok 90 min. szybciej i wygodniej podróżujemy również na przebiegającej ze wschodu na zachód linii między Krakowem a Katowicami a także na linii Rail Baltica z Warszawy do Białegostoku. 

Inwestycje kolejowe mają znaczący wpływ na wzrost roli transportu kolejowego i rozwój gospodarki. Przykładem są, tzw. projekty portowe, których celem jest poprawa dostępu kolejowego do portów w Gdańsku i Gdyni oraz w Szczecinie i Świnoujściu. W transporcie kolejowym priorytetem jest bezpieczeństwo. Dlatego na modernizowanych liniach wdrażany jest nowoczesny, europejski system zarządzania ruchem kolejowym, czyli ERTMS. To projekt, który pozwoli zwiększyć poziom bezpieczeństwa i zapewni spójność przewozów na międzynarodowej sieci kolejowej.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. sprawnie wykorzystują środki z UE z instrumentu CEF – „Łącząc Europę”. Do uzyskanych już przez pasażerów i transport towarowy korzyści, dojdą kolejne, aby nadal rozwijać kolej szybką, ekologiczną i bezpieczną. 

Galeria